fbpx
Inhoud bewerken

Let's work together! Send us a message to info@zwinmedia.nl

Disclaimer

hierna ‘Zwin Media’ wil u hartelijk welkom heten op www.zwinmedia.nl. De website van Zwin Media is bedoeld voor (potentiële) klanten en andere relaties. U vindt er informatie over onze visie en diensten.

Zwin Media | Online Branding is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58753958 en is gevestigd in Sluis.

Ons BTW identificactienummer is geregistreerd onder het nummer
NL0035 52537 B89.

Artikel 1   Begrippen

Door deze website te gebruiken stemt u met deze disclaimer in. Zwin Media kan de inhoud van de website en deze disclaimer aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door Zwin Media zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. Zwin Media zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van producten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. Zwin Media is niet aansprakelijk voor de schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die u op basis van deze website of door Zwin Media verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen u en Zwin Media tot stand komen. Als u een klacht heeft, dan hoort Zwin Media dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar info@zwinmedia.nl

U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op Intellectuele Eigendomsrechten van Zwin Media of die van licentiegevers. Zwin Media behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publieke toegankelijke plaatsen kunt u altijd via info@zwinmedia.nl aanvragen. 

Mocht het zo zijn dat Zwin Media per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het Zwin Media weten via info@zwinmedia.nlEventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat Zwin Media verplicht is tot enige schadevergoeding.

Inhoud

Let's work together! Send us a message